Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Windows Server 2016
Datum objave 03.11.2016
Cisco Q3 promocije

Windows Server 2016 është sistemi operativ i gatshem per “cloud” qe suporton ngarkesën e punës tuaj aktuale, duke lehtesuar njekohesisht kalimin ne “Cloud Computing”, atehere kur ju te jeni gati. Ajo ofron nivele te reja dhe te forta sigurie se bashku me Azure, inovacion i ideauar per aplikacionet dhe infrastrukturen qe ushqen bznesin tuaj.


Pershkrim I pergjithshem.

  • Windows Server 2016 Datacenter: per nje virtualizim te larte, datacenter dhe nje ambjent “cloud”.
  • Windows Server 2016 Standard: Për ambjent fizike ose minimalisht te virtualizuara.
  • Windows Server 2016 Essentials: Per bisnese te vogla deri ne 25 perdorues dhe 50 pajisje . WinSvr2016 Essentials eshte nje opsion I mire per klientet te cilet perdorin Foundation Edition, I cili nuk ofrohet per Windows Server 2016.

* SA. eshte e nevojshme.

Model I licensimit per Windows Server 2016.

Model I licensimit per Windows Server 2016 I perfshin te dyja Cores + Client Access License (CALs). Klienti fundor dhe /ose pajisjet per tu licensuar me Windows Server Standard ose Datacenter kerkon nje Windows Server CAL ose nje Windows Server dhe nje Remote Desktop Services (RDS) CAL. Nje Windows Server CAL I jep perdoruesit ose pajisjes te drejten per akses ne cdo edicion te Windows Server te te njejtin version, ose te meparshem. Cdo Window Server CAL lejon akses te shumfishte licensave Windows Server. Me hyrjen te treg te Windows Server 2016, modeli i biznesit per edicionet Datacenter dhe Standard do te tranzitojne nga licensimi per processor ne licensim per Core.


 
Core based licensing: Windows Server 2016 Standard and Datacenter
 
  • Të gjitha Core fizike në server duhet të jene te licencuara.
  • Minimumi nga 16 core licensa nevojitet per cdo server.
  • Minimumi nga 8 core licensa nevojitet per cdo procesor fizik.
  • Licensa Core do te shiten ne paketa nga dy.
  • Tete paketa me 2-core do te jete minimum I kerkuar I licensave per cdo license te serverit fizik. Paketa 2-core per cdo variant eshte nje e teta e cmimit e licenses per 2-processor qe korespndon me Windows Server 2012 R2 Edition.
  • Standard Edition siguron te drejtat per deri ne dy OSEs ose Hyper-V Containers kur te gjitha coret fizike ne server jane te licensuara. Per cdo dy variante te VMs, te gjitha coret ne server duhet te licensohen perseri.
  • Cmimi per 16-core licensa per variantin Windows Server 2016 Datacenter dhe Standard do te kene cmimi te njejte si 2-licensa procesori nga variantet perkatese te versionit te Windows Server 2012 R2.

 
 

 

 
Posete 883
 
 
 
Demo laborator
Demo laborator
Demo laborator është një vend ku lindin idetë dhe projektet. Ky është vend unik me mundësinë e krijimit dhe testimin e pothuajse të gjitha zgjidhjeve hardware dhe software.