Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Suport Financiar
Suport Financiar
AVAYA Inteligent Communications Serbia
 

Prania në tregje të ndryshme mundëson akses për RRC në burimet financiare të institucioneve globale. Kjo na mundëson që të investojmë me sukses jo vetëm në zhvillimin tonë, por edhe në zhvillimin e biznesit të partnerëve tanë. Mund të ofrojmë shërbime të ndryshme në varësi të nevojave tuaja dhe nivelit tonë të bashkëpunimit.

 
Servisi i poslovna podrška