Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Suport Marketingu
Suport Marketingu
AVAYA Inteligent Communications Serbia
 

Suport në Marketing është një komponent i rëndësishëm i biznesit tonë. Ne organizojmë dhe kryejmë aktivitete të ndryshme të përmuajshme, me qëllim të rrisim besnikërinë e partnerëve tanë dhe për të rritur interesin e tyre për të bashkëpunuar me ne. Së bashku me ju, organizojmë prezantime dhe promovime për përdoruesit fundorë.

Organizojmë kurse trajnimi, workshop, konferenca, seminare, programe krijuese. Në këtë mënyrë në bëjmë të mundur që partnerët tanë si dhe përfaqësues kryesorë prodhues të nderyshëm të takohen, për të siguruar vendosjen e kontakteve, informimin mbi teknologjitë më të fundit dhe zgjidhjet e avancuara, si dhe shkëmbimin e ideve inovative.

Në faqen tonë ju gjithmonë mund të gjeni informacion mbi programet aktuale promovuese, si dhe zhvillimet më të fundit.

 
Servisi i poslovna podrška