Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Suport Logjistik
Suport Logjistik
AVAYA Inteligent Communications Serbia
 

RRC siguron një nivel të lartë suporti logjistik, bazuar në vitet e eksperiencës. Ka magazina moderne globale në Rusi, Finlandë, Hungari dhe Poloni, të cilat mundësojne shpërndarjen e pajisjeve në çdo vend brenda CIS dhe rajonin e CEE. Produktet mbahen në magazina, të cilat janë në dispozicion në çdo vend në të cilin RRC ka zyra, dhe nga atje u lëvrohen partnerëve tanë dhe konsumatorëve. Kapaciteti i magazinimit, transporti optimal dhe lëvrimi integral me një organizim efikas, bëjnë të mundur që produktet arrijnë destinacionin përfundimtar sa më shpejt të jetë e mundur.

 
Servisi i poslovna podrška