Faqja e Parë | Regjistrim | Hyrje
 
 
 
Qendra e Trajnimit
Qendra e Trajnimit
AVAYA Inteligent Communications Serbia
 

Me qëllim të zhvillimit të partneriteteve, RRC hapi një qendër trajnimi me një ofertë të pasur dhe të diversifikuar. Në klasa duke përdorur pajisje moderne, ne ofrojmë: kurse të certifikuara, trajnime teknike dhe për shitje, trajnime individuale, Webinars. 

 
Servisi i poslovna podrška